Domov

Veterinárna ambulancia Petržalka
MVDr. Hana Ambrušová (Zelenková)
Mobil: 0908 129 010

Domov

Cenník platný od 1.7.2023

Vakcinácie

(uvedené sumy sú konečné, zahŕňajú úkon + použité liečivá a materiál)

Infekčné choroby pes (psinka, parvoviróza, + inf. hepatitída, parainfluenza, leptospiroza) 30,17 €
Infekčné choroby mačka (rhinotracheitída, caliciviróza, panleukopénia) 28,50 €
Besnota pes/mačka, fretka (vrátane zápisu do CRSZ) 22,80 €
Kompletná vakcinácia - pes (psinka, parvoviróza, inf. hepatitída, parainfluenza, lepto + besnota) 37,16 €
Kompletná vakcinácia - mačka (rhinotracheitída, calici, panleukopénia + besnota) 35,50 €
Borelióza 33,36 €
Komplex kotercového kašla u psov vakcínou Nobivac KC 35,50 €
Vakcinácia králika (králičí mor, myxomatóza) - polročná vakcinácia 13,12 €
Vakcinácia králika (králičí mor, myxomatóza) - ročná vakcinácia 25,50 €

Základné úkony

(sumy predstavujú iba úkon, nezahŕňajú použité liečivá a materiál)

Injekcia intravenózna- vnútrožilná 5,50 €
Injekcia subkutánna, intramuskulárna - podkožná, vnútrosvalová 3,96 €
Kanylácia - zavedenie vnútrožilnej kanyly 6,60 €
Klinické vyšetrenie základné 24,00 €
Odber krvi na laboratórne vyšetrenie 9,00 €
RTG pes/mačka od 30 €
RTG zviera drobné (králik, morča, škrečok, potkan, myš) od 20 €
Ultrasonografické vyšetrenie od 25 €
Eutanázia pes/mačka 44,00 €
Eutanázia zviera drobné 16,50 €
Čipovanie + mikročip (výsledná suma) 5,00 €
Registrácia/zmeny v registrácii CRSZ (centrálny register spoločenských zvierat) 19,80 €
Vystavenie petpasu + petpas (výsledná suma) 26,90 €
Predoperačne vyšetrenie krvi (hematologické, biochemické) 55,00 €

Ceny vybraných zákrokov

Sterilizácia fenky od 180 €
Kastrácia psa od 150 €
Sterilizácia mačka od 90 €
Kastrácia kocúr od 75 €
Odstránenie zubného kameňa od 80 €
Mastektomia od 240€
Pyometra Od 210 €

Ceny sú uvedené vrátane DPH