Domov

Veterinárna ambulancia Petržalka
MVDr. Hana Ambrušová (Zelenková)

Domov

Náš tím

MVDr. Hanka Ambrušová

Hanka Ambrušová
  • je absolventkou Veterinárnej a farmaceutickej univerzity v Brne, členka Komory veterinárnych lekárov SR a Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat
  • praktické zručnosti získala na viacerých tuzemských a zahraničných stážach
  • hlavným záujmom je interná medicína, klinická patológia a chirurgia mäkkých tkanív

MVDr. Zuzana Schwarzová (Makovicová)

Zuzana Schwarzová
  • je absolventkou Veterinárnej a farmaceutickej univerzity v Brne, členka Komory veterinárnych lekárov SR a Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat
  • praktické skúsenosti získala dlhoročnou praxou na veterinárnej klinike v Bratislave a aktívnymi účasťami na vzdelávacích seminároch doma i v zahraničí
  • so záľubou sa venuje internej medicíne, dermatológii a problematike drobných hlodavcov
  • aktuálne na materskej dovolenke