Domov

Veterinárna ambulancia Petržalka
MVDr. Hana Ambrušová (Zelenková)
Mobil: 0908 129 010

Domov

Náš tím

MVDr. Hanka Ambrušová

MVDr. Hanka Ambrušová
  • je absolventkou Veterinárnej a farmaceutickej univerzity v Brne, členka Komory veterinárnych lekárov SR a Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat
  • praktické zručnosti získala na viacerých tuzemských a zahraničných stážach
  • hlavným záujmom je interná medicína, klinická patológia a chirurgia mäkkých tkanív

MVDr. Bystrík Ambruš

MVDr. Bystrík Ambruš
  • absolvent Univerzity veterinárneho lekárstva v Košiciach, lekár s dlhoročnou praxou z popredných pracovísk na Slovensku a v ČR, skúsený chirurg a diagnostik
  • absolvoval niekoľko zahraničných a tuzemských stáží so zameraním na internú medicínu, gastroenterológiu a endoskopické zobrazovacie techniky

Natália Ďuríková

Natália Ďuríková
  • veterinárna sestra

Emka a Terezka Ambrušové

deti
  • naše manažérky šťastia